Thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024
Lượt xem: 882

Thực hiện công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024, Công an tỉnh Bình Phước thông báo tuyển chọn như sau:

1. Đối tượng

- Công dân nam có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Phước, có độ tuổi từ đủ 18 đến hết 25 tuổi; Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì được tuyển chọn đến hết 27 tuổi; do tính chất, đặc thù công việc và công tác quản lý, sử dụng của công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân nên Công an tỉnh không tuyển những trường hợp đã có vợ, con.

- Tuyển cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02) công dân có tuổi từ đủ 18 đến hết 22 tuổi, những địa phương khó khăn về nguồn tuyển, không đảm bảo tuyển đủ chỉ tiêu có thể tuyển đến hết 25 tuổi.

2. Tiêu chuẩn

- Tiêu chuẩn học vấn: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc Trung học bổ túc, ưu tiên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Đối với các xã miền núi, vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và vùng miền núi giai đoạn 2021-2025 thì được tuyển công dân tốt nghiệp trung học cơ sở (thực hiện theo khoản 4, điều 5 Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân). 

- Về lý lịch: Bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định tại địa phương (Công an các huyện, thị xã, thành phố thẩm tra, xác minh lý lịch đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 5 Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND).

- Tiêu chuẩn sức khỏe: Thực hiện theo Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an. Tuyển chọn công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 đối với các đơn vị: K01, K02, lực lượng Cảnh sát cơ động địa phương, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Năm 2024, để mở rộng nguồn tuyển, Bộ Công an đã mở rộng điều kiện tiêu chuẩn về sức khỏe, có thể tuyển công dân có sức khỏe loại 3, trừ công dân có sức khỏe loại 3 về chiều cao, sức khỏe loại 3 ảnh hưởng đến thẩm mỹ, vận động, hoặc có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ), nhưng tỷ lệ công dân sức khỏe loại 3 không được vượt quá 20% chỉ tiêu được giao.

3. Chỉ tiêu

Số lượng tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024 tại địa bàn tỉnh Bình Phước là 303 công dân nam (không tuyển công dân nữ).

4. Thời gian, đơn vị phục vụ trong Công an nhân dân 

- Thời gian phục vụ trong Công an nhân dân là 02 năm (24 tháng).

- Thời gian nhập ngũ: Dự kiến tháng 2/2024 (sau tết nguyên đán).

- Đơn vị phục vụ: Công an tỉnh Bình Phước và các đơn vị thuộc Bộ Công an (nếu có).

5. Thời gian và địa điểm đăng ký

- Thời gian đăng ký: Từ nay đến ngày 30/12/2023.

- Địa điểm đăng ký: Tại Công an các huyện, thị xã, thành phố hoặc Công an các xã, phường, thị trấn nơi công dân thường trú.

6. Chế độ chính sách khi thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND

Căn cứ các quy định hiện nay thì công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND có Quyền và Nghĩa vụ như sau:

- Nghĩa vụ:

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ có nghĩa vụ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và thực hiện nghĩa vụ quốc tế; bảo vệ tài sản và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức; bảo vệ tính mạng, tài sản và lợi ích hợp pháp của nhân dân; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật.

- Quyền lợi:

+ Được nhà nước bảo đảm chế độ, chính sách ưu đãi phù hợp với tính chất hoạt động của lực lượng Công an nhân dân. Được phong, thăng cấp bậc hàm tương ứng với nhiệm vụ được giao; nếu có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được thăng quân hàm trước thời hạn; có thành tích đặc biệt xuất sắc thì được xét thăng quân hàm vượt cấp.

+ Trong thời gian tại ngũ sẽ được học tập, huấn luyện quân sự, võ thuật, pháp luật, nghiệp vụ CAND; được các đơn vị tạo điều kiện, mời giáo viên các trường có uy tín trên địa bàn tỉnh về ôn tập, luyện thi vào các trường Công an nhân dân, khi dự thi sẽ được ưu tiên cộng điểm vào tổng điểm các môn thi (theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo) để xét tuyển vào các trường Công an nhân dân, nếu không trúng tuyển Đại học CAND sẽ được xét tuyển vào các trường Trung cấp CAND; sau khi trúng tuyển vào các trường CAND sẽ được tính vào biên chế chuyên nghiệp của lực lượng CAND, mọi chế độ ăn uống, học tập, giải quyết việc làm sau khi tốt nghiệp sẽ được Bộ Công an đài thọ.

+ Đối với CSNV trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại Khá trở lên, quá trình phục vụ tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và đảm bảo tiêu chuẩn điều kiện theo quy định của Bộ Công an thì sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ trong CAND sẽ được chuyển thẳng sang chế độ chuyên nghiệp và cử đi đào tạo văn bằng 2 nghiệp vụ Công an tại các trường CAND.

+ Đối với CSNV trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại Trung bình hoặc tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, quá trình phục vụ tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam thì sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ trong CAND được ưu tiên cộng điểm vào tổng điểm xét chuyển chuyên nghiệp.

+ Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND công dân sẽ được chăm sóc sức khỏe như cán bộ, chiến sĩ CAND; được cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân (cha, mẹ) và được xét trợ cấp khó khăn trong trường hợp gia đình gặp khó khăn, thiên tai, hỏa hoạn; nếu gặp hoàn cảnh khó khăn đặc biệt sẽ được xem xét giải quyết cho xuất ngũ trước thời hạn, chế độ, chính sách khi xuất ngũ trước thời hạn thực hiện như công dân đã hoàn thành nghĩa vụ.

+ Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND công dân sẽ được trợ cấp xuất ngũ, trợ cấp học nghề với chi phí khoảng 17.000.000 đồng và được cấp Thẻ đào tạo nghề trình độ sơ cấp (nếu có nguyện vọng). Người được cấp thẻ đào tạo nghề được hỗ trợ học phí học nghề tại các cơ sở đào tạo nghề của Nhà nước; được đăng ký vào ngạch dự bị theo quy định hiện hành.

 

CATBP