Đảng bộ Công an tỉnh: Hơn 300 cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Lượt xem: 189
Ngày 4/12/2023, hơn 300 cán bộ, đảng viên chủ chốt thuộc các chi, đảng bộ cơ sở, Đảng ủy Công an tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám khóa XIII. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương kết nối với các điểm cầu của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến cơ sở. Đồng chí Đại tá Bùi Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh.
anh tin bai

Quang cảnh hội nghị tại Công an tỉnh

Tại Hội nghị, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được nghe Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.
 

anh tin bai

anh tin bai

Cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị

Nội dung của 4 chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương tám khóa XIII, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 

anh tin bai

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng sẽ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám khóa XIII cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao; tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương tám khóa XIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả; đồng thời tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể Nhân dân để tạo sự đồng thuận, cùng với cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các nghị quyết Hội nghị Trung ương tám khóa XIII.

Văn Thủy – Minh Chính