Họp Ban chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bình Phước theo tinh thần Nghị quyết 12
Lượt xem: 265
Sáng ngày 28-11, Ban chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bình Phước thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới tổ chức phiên họp thứ 2, năm 2023. Đồng chí Đại tá Bùi Xuân Thắng, UVBTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.  
anh tin bai

Đại tá Bùi Xuân Thắng, UVBTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo quán triệt các nội dung tại cuộc họp

anh tin bai

Lãnh đạo phòng tham mưu công an tỉnh thông qua báo cáo kết quả xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bình Phước theo tinh thần Nghị quyết 12

Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo đã thông qua báo cáo tình hình kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” trong đảng bộ Công an tỉnh đến tháng 11-2023. Báo cáo việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Đảng uỷ Công an tỉnh và công tác chuẩn bị nội dung chương trình tham mưu họp Ban Chỉ đạo 12 của Tỉnh uỷ.

Theo báo cáo, xác định việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 là nhiệm chính trị chiến lược quan trọng hàng đầu, với quyết tâm chính trị cao và căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương và nhiệm vụ chính trị của lực lượng. Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã chủ động ban hành Kế hoạch cụ thể hoá từ tỉnh đến cơ sở. Việc quán triệt Nghị quyết được tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, sâu sắc, bài bản, khoa học. Đặc biệt, đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ của nghị quyết số 12 và nghị quyết số năm trên địa bàn, tạo được sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị của tỉnh. Các nguồn lực đầu tư xây dựng cho công an tỉnh được tăng cường, công tác đào tạo cán bộ chiến sĩ được đẩy mạnh thực hiện. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng “tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, ưu tiên cho đơn vị cơ sở, trực tiếp chiến đấu và Công an cấp xã. Hiệu quả tích cực từ Nghị quyết 12 chính là sự chuyển biến rõ nét về ANTT, lực lượng Công an xã đã tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cơ sở, xây dựng niềm tin của quần chúng nhân dân, góp phần tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

anh tin bai

 

anh tin bai

Các đơn vị phát biểu tham luận tại hội nghị

Tại cuộc họp, có 5 ý kiến tham luận xoay quanh các vấn đề làm rõ 05 thành tố “trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” vào thực hiện thường xuyên, quyết liệt, cụ thể, hiệu quả trong thực tiễn. Tiếp tục bổ sung các nghị quyết, kế hoạch phù hợp với yêu cầu thực tiễn; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Đồng thời chú trọng đẩy mạnh  công tác tuyên truyền, nhân rộng và biểu dương các mô hình tiêu biểu. Đảm bảo các nguồn lực xây dựng các trụ sở Công an cấp xã theo đúng lộ trình… phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới.


Trung Sinh- Minh Chính